ایران توت، نشر دانش و کسب درآمد آسان ایران توت، نشر دانش و کسب درآمد آسان

درباره ما

ایران توت در سال 1398 با شناسایی مشکلاتی از قبیل عدم دانش فنی کافی مهندسین جوان و فارغ التحصیل و نداشتن تجربه، هزینه های گران  مشاوره و آموزش در واحدهای صنعتی، هزینه های بالای آزمون و خطا در واحدهای صنعتی و نداشتن چرخه صحیحی از دانش فنی و کسب درآمد از آن در کشور به جستجوی راه حلی برای آنها پرداخت. پس از تحقیقات جامع، ایجاد بستری مبتنی بر ویدئو برای انتقال دانش فنی و آموزش های فنی و مهندسی و کسب درآمد در کنار آموزش برای مدرسین به عنوان راه حلی منطقی برای این مشکلات شناسایی شد. لذا این سایت آموزشی با هدف به اشتراک گذاری آموزش و تجربیات طیف وسیعی از جامعه فنی و مهندسی کشور و نیروهای فنی ماهر و کسب درآمد از فروش آموزش آغاز به کار کرد.

مشهد، شهرک فناوری صنایع غذایی،ساختمان فناوری،واحد 102.2

irantoot1@gmail.com